Om Akuten i Lidköping

| 4 mars 2024

Måndagen den 29 januari hölls ett informationsmöte för pensionärsorganisationerna Lidköping med omnejd.

Mötet hölls i PRO Lidköpings lokal på Sockerbruket. Till mötet var sjukhusdirektör Stellan Ahlstrand från Skaraborgs sjukhus inbjuden. Han kom tillsammans med Åsa Ranbro Jansson, biträdande sjukhusdirektör.

Redan vid 13.30-tiden började lokalen fyllas med medlemmar från de olika pensionärsorganisationerna, allt som allt ett trettiotal personer. Stämningen i lokalen var förväntansfull, nu skulle man få svar på de frågor man hade runt nedläggningen av akutmottagningen i Lidköping. De inbjudna gästerna anlände strax före 14.00.

Publiken strömmar till.

PRO Lidköpings ordförande Kenneth Lundell och Skpf´s ordförande, Lise-Britt Karlsson höll ett kort inledningstal, innan Stellan Ahlström började sin presentation om anledningen till nedläggningen i Lidköping. Han pekade bland annat på minskade födelsetal med tillhörande minskade möjligheter till en adekvat utbildningsförmåga inom sjukvården. Även de nya direktiv från statens håll vad gäller arbetstider med jour, dygnsvila etc påverkar. Det stora underskottet inom Skas, 450 miljoner kr, är också en bidragande orsak till att förändringar måste ske. Det är omöjligt att bedriva god vård till de dubbla kostnader som det innebär att ha två akutmottagningar. Han påpekade att det är ca en timmas transportväg för nästan alla kommuner utanför Skövde, utom i Gullspång och Hjo. I Lidköping finns en extra ambulans under veckan, måndag till fredag, dagtid. Denna ambulans finns i Vara på helgerna.

Efter detta anförande fick publiken ställa frågor. En fråga som ställdes var varför underskottet tillåtits bli så stort, varför ingen gjort något tidigare? Svaret blev att 2016 var budgeten i balans men sakta förändrades detta till dess att pandemin kom 2020. Då plötsligt fanns inga tankar på att spara, det gällde bara att rädda liv. Det blev stora kostnader som ingen brydde sig om då. 2022 kom nya direktiv om sociala avgifter och andra höjda avgifter, vilket delvis bidrog till obalans i ekonomin. I dec fick personalen information om det akuta läget men det tycks inte ha nått fram till de berörda. Frågan om röntgen togs upp, varför man inte kan ha den kvar i Lidköping. Här utförs nu bara planerade besök. Akuta besök blir i Skövde eftersom akuten är där. Det ska komma en mobil röntgenapparatur till Lidköping som kan åka runt på olika mottagningar och sjukhem för att utföra mindre undersökningar.

Kan man inte ”ta hem” alla besök till privata vårdgivare, det är ju en betydande kostnad? Man arbetar på att förverkliga detta men det är en ganska lång procedur som dessutom kräver att det finns resurser för det. Det finns tydliga instruktioner från politiken att detta ska ske.

Publiken hade väldigt många bra och relevanta frågor men de flesta handlade om samma sak, Varför har det blivit så här? Åsikterna var ganska entydiga, det har gått för fort. Med för lite information. Lise-Britt tackar de inbjudna gästerna för att de kommit och de lovade att de kan komma tillbaks om vi önskar detta.

Efter avslutat möte kunde alla som ville, stanna kvar och dricka kaffe och fortsätta diskutera frågorna som kommit upp. Några kände att de fått svar medan andra fortfarande kände sig lite undrande.

Stellan Ahlström och Åsa Ranbro Jansson

Text Ann Nilsson, Lidköpings PRO Foto Ann Nilsson, Lidköpings PRO