Styrelsens sammansättning efter årsmötet

februari 2020

Här presenteras avdelning 20 styrelse

Gunn Bredstedt      ordförande          [email protected]
Kim Öhman            vice ordförande  [email protected]
Inger Larsson         sekreterare
Maud Karlsson       kassör
Marita Engström   ledamot
Margareta Allard   ledamot
Sirje Eirand            ledamot
Inge Edman            ersättare
Kerstin Andersson ersättare
Eva Hörnström      ersättare