Styrelsens sammansättning efter årsmötet

| 25 februari 2020

Här presenteras avdelning 20 styrelse

Gunn Bredstedt      ordförande          gunn@syswell.se
Kim Öhman            vice ordförande  kim@boremail.com
Inger Larsson         sekreterare
Maud Karlsson       kassör
Marita Engström   ledamot
Margareta Allard   ledamot
Sirje Eirand            ledamot
Inge Edman            ersättare
Kerstin Andersson ersättare
Eva Hörnström      ersättare