Våra studiecirklar

| 12 februari 2020

Välkommen att delta i våra studiecirklar!

Tisdagar
Körsång 14-16
Johannelunds centrum
Ansvarig: Kerstin Wettergren

Lapptäcksteknik  9.30-12
Vårdkasvägen 6 b
Ansvarig: Lilian Phil

Onsdagar
Hobbymålning 9-12
Vårdkasvägen
Ansvarig: Eva Brandt

Torsdagar var annan vecka

Sy, lappa laga

Varannan torsdag jämna veckor

1300 Vårdkasvägen, ingen anmälan kom å fika med oss