Årsmöte

| 28 februari 2020

Årsmöte med SKPF, av 116 Det var 26 personer som kom till årsmötet den 25 februari 2020. Mötet började med läckra landgångar och dricka samt kaffe och god kaka. Före mötet informerade Ivar Dahlquist att de som ville ställa ut konstverk vid distriktsmötet den 25 augusti skall anmäla detta före de 23 maj. Hemlig resa anordnas den 10 maj. Sedan följde sedvanliga årsmötesförhandlingar efter parentation och ljuständning. Som ordförande vid mötet valdes Leif Björck och som sekreterare Björn Barbus. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen genomgicks och styrelsen fick ansvarsfrihet för 2019. Alla i styrelsen blev omvalda. Tyvärr ville ingen ställa upp som konsumentombud. Styrelsen fick i uppdrag att fungera som valberedning. Leif Björck tackade de närvarande för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. Sonja Thunborg