Rapport från årsmötet

| 22 mars 2019

Tisdagen 12 mars hade vi årsmöte på Gammelgården i Ludvika.

Revision med Kenneth Hamberg, Anita Gustavsson och Sol-Britt Berglöv

Avtackning av Anita Gustavsson

Det var drygt 40 personer som deltog i mötet. Musikgruppen Retro stod för underhållningen, med trevlig musik i vårens tecken, som även lockade till allsång.

Parentation, i form av en tyst minut, hölls för de medlemmar som gått bort under året.

Verksamhets- och räkenskapsberättelse för 2018 godkändes och avdelningsstyrelsen fick, på förslag från revisorerna, ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Sedvanliga val av styrelse m.m. genomfördes. Fyra personer hade valt att lämna sina uppdrag och avtackades med blommor och presentkort.

Det var Anita Gustavsson, som varit avdelningens kassör sedan 2008, Kenneth Hamberg, som varit revisor sedan avdelningen startade 2006, Sol-Britt Berglöv, revisor från 2016 och Siw Druvefors, ersättare i styrelsen.

Till ny kassör valdes Ulla-Britt Johansson. Lise-Lotte Jansson, Helena Bååth omvaldes som styrelseledamöter.            Till ersättare valdes Inger Carlsson, Christina Olsson, Eva Gerlström och Karin Svensson.

Birgitta Sundqvist, Ketty Markstedt, Maino Wohlfeil och Britt-Siv Åsberg har ett år kvar i styrelsen.

I vanlig ordning utlottades också kaffepaket bland deltagarna.

Även mötesordförande Maino Wohlfeil och sekreteraren Helena Bååth fick blommor som tack för ett väl genomfört årsmöte.

Mötet avslutades som vanligt med god mat.