Årsmöte den 14 februari 2024

| 16 februari 2024

SKPF Seniorerna Avdelning 68 Luleå har hållit årsmöte i Pingstkyrkans lokal Gårdshuset

Årsmötet samlade ett 50-tal medlemmar. Avdelningens ordförande Staffan Ek hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

Till årsmötet var Jens Lundqvist, ordförande i Luleå Energi AB, inbjuden och han fick också inleda årsmötet. Han informerade om aktuella energifrågor som elförsörjning och fjärrvärme i framtiden. Informationen var mycket uppskattad.

Efter en kortare kaffepaus där medlemmarna bjöds på smörgåstårta och kaffe höll ordförande Staffan Ek en parentation över avlidna medlemmar.

Sedan var det dags för det formella årsmötet. Årsmötesförhandlingarna leddes av distriktets ordförande Per-Ulf Sandström med Reidar Jönsson som sekreterare.

Verksamhetsberättelsen föredrogs. Verksamheten under året har varit omfattande och innehållit medlemsmöten, öppet hus, lunch på restaurangskolan Novisen, paltlunch, berättarkafé, korvgrillning, surströmmingsfest, julgröt och resor till olika utflyktsmål.

Efter föredragning av den ekonomiska redovisningen och revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Staffan Ek fick förnyat förtroende som ordförande för föreningen under de kommande två åren. Som ny styrelseledamot på två år valdes Inez Thomasson-Olofsson in. Kvar i styrelsen sedan tidigare är Åke Eriksson, Ingrid Norberg och Reidar Jönsson. Som suppleanter i styrelsen valdes Kjell Mikko, Kerstin Hällgren och Lena Ekervhen . Revisorer är Inga-Lena Berglund och Yvonne Aronson. Det blev några få nyval i kommittéer och ombudslistan.

Mötet avslutades med den sedvanliga lotteridragningen.