Årsmöte onsdag 14 februari 2024

| 29 januari 2024

Onsdag den 14 februari håller avdelning 68 årsmöte. Plats: Pingstkyrkan, Storgatan 32, Luleå

Dagordningen innehåller bl.a.

  • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2023
  • Val av kassör för SKPF avdelning 68
  • Val av övriga styrelseledamöter och ersättare för dessa
  • Val av revisor och till övriga uppdrag i avdelningen
  • Nomineringar till uppdrag i SKPF-distriktet.

Övrigt under årsmötet:

Årsmötet inleds med information om energifrågor. Jens Lundqvist, ordförande i Luleå Energi, informerar om aktuella energifrågor bl.a. om elförsörjning och fjärrvärme.

Hur klarar vi detta i framtiden?

Anmälan senast den 7 februari 2024 till Kerstin Hällgren, tel 070-6518340

eller Lena Ekervhen tel 070-6551703