Höstmöte med SKPF Pensionärerna Luleå

| 30 oktober 2023

SKPF Pensionärerna Luleå har haft höstmöte den 18 oktober i Pingstkyrkans lokal. Höstmötet samlade ett 60-tal medlemmar.

Mötet inleddes med att inbjuden gäst Ulf Norén, medarbetare från Luleå kommuns fixartjänst, berättade om verksamheten. Luleå kommun erbjuder alla ålderspensionärer kostnadsfri service för att förebygga fallolyckor. Syftet med tjänsten är att ålderspensionärer ska få hjälp med enklare praktiska sysslor som kan innebära en risk för att falla. Tjänsten är kostnadsfri, bortsett från eventuella materialkostnader. Det kan exempelvis handla om att byta glödlampor, hänga upp gardiner, tavlor eller hyllor. Fixaren kan i mån av tid även hjälpa till med andra arbeten. I dessa fall kostar det 75 kr per påbörjad timme.

Informationen var mycket uppskattad och föranledde många frågor från medlemmarna.

Lena Ekervhen från aktivitetskommittén informerade sedan om planerade aktiviteter under 2024. Hon efterlyste också om tips på aktiviteter från medlemmarna. Kassör Åke Eriksson presenterade styrelsens förslag till medlemsavgift och förslag till budget för 2024. Mötet beslutade enligt förslaget.

Mötet avslutades med kaffe och lottdragning.