Medlemsmöte med paltfest hos SKPF Pensionärerna, Luleå

| 25 mars 2024

SKPF Pensionärerna Avd 68 Luleå hölls sin traditionella paltfest den 13 mars.2024

Ordföranden Staffan Ek kunde hälsa ett 50-tal medlemmar välkomna. Deltagarna lät sig väl smaka på läckerheterna.

Träffen avslutades med kaffe och det populära lotteriet.