Årsmöte 2023-03-14

| 25 mars 2023

Årsmöteshandlingar och val

Åsmötet började med fika av smörgåstårta och underhåning av Avans trio. Under tiden såldes ett lotteri med matvinster.

Efter det tog årsmötesförhandling började vi med att ordförande  Eva Olofsson hälsade alla välkomna. Sedan blev det en tyst minut för alla medlemmar som har lämnat oss.

Sedan tog presidium vid Ingrid Ölmebäck ordförande och Densy Alenius som sekreterare och som justerare Karin Backlund och Margareta Eriksson.

Mötet tog del av Verksamhetsberättelsen, Ekonomiskaberättelseoch revisorernasberättelse godkändes och las till handlingarna.

Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2022.

Det blev omval av Eva Olofsson i två år och två nya ledamöter för två år Densy Alenius och Anita Brodin, Kvar i styrelsen Helen Lirell Forsberg och Synnöve Ölmebäck.

Viviann Lindgren

Så avtackades Viviann Lindgren efter många år i styrelsen samt Carin Homqvist och Mats Johansson avtakades för sin tid i styrelsen.

Carola Holmqvist och Eva Olofsson

Efter allt var klart blev det lottdragning på Matvaruvinsterna.  En mycket lyckad dag.

Mats Johansson och fru