Julfest 2018-12-11

| 8 januari 2019

Hedlundaskolans elever gav en bejublad föreställning för SKPFs medlemmar

Underhållning med luciatåg. Ordförande hälsade ett 60-tal medlemmar med anhöriga välkomna till årets Julfest. Festen började med en fantastisk sångföreställning av elever från Hedlundaskolan under ledning av musiklärare David Wahlberg. En fin julstämning infann sig bland åhörarna. Eleverna skänkte sitt gage till Rädda Barnen. Sedan bjöds man till bords, där aptiten och trevnaden var god. Lotteriförsäljningen, där Gudrun Ödling hade fått ihop ett bord full med fina vinster, bl a smycke designad Margareta Persson, var ett mycket uppskattat inslag och inget bord blev lottlös. Information gavs om SKPFs resa till Åland under 70-års jubileet. Ordförande tackade alla närvarande avslutade samkvämet med önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!