Medlemsmöte 23 oktober 2018

| 27 november 2018

Medlemmarna lärde sig Hjärt- och lungräddning

SKPF avd 123 har under hösten haft två sammankomster som båda på olika sätt handlat om hur vi behandlar uppkomna hälsoproblem.
Det första mötet handlade om hur vi vid uppkommen situation då vi ser och upplever behov av hjärt- och lungräddning ska agera..Ordförande Vivi-Ann Lindgren kunde hälsa ett 30-tal medlemmar välkomna och ett särskilt välkommen till sjuksköterska Lotta Lindström som skulle informera och visa vad som är det absolut viktigaste vi gör om vi råkar hamna i en sådan situation.Vi rekommenderas att omedelbart ringa 112 och påkalla hjälp kolla att det fria luftvägar och omedelbart starta HLR=hjärt och lungräddning i form av kraftiga bröstkompressioner 30 ggr i högt tempo samt två inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer.Ju tidigare man kommer igång med HLR =bröstkompressioner och inblåsning blir chansen att överleva större.Finns hjärtstartare tillgänglig SKA den användas den ger tydliga röst instruktioner.Efter informationen gavs tillfälle till genomgång och visning av hjärtkompressioner och inblåsning samt hur man använder hjärtstartare(se bild)Deltagarna visade stort intresse, Lotta fick svara på många frågor.
Efter detta var det dags för kaffepaus.Ordf. informerade om SKPF.s 70-års jubileum samt genomgångna utbildningar för styrelsemedlemmar.
Vid kommande möte kommer det att bli val av kontaktpersoner i Storuman och Sorsele
Avslutningsvis tackade Vivi- Ann mötesdeltagarana för visat intresse och ett särskilt tack till Lotta som belönades med varma applåder Mötet avslutades.