Rabatter på Elit hotell

| 6 juni 2024

Information

,

Rabatter på Elit hotell

| 3 juni 2024

Medlemsförmån

Elit Hotell erbjuder dig som medlem i SKPFpensionärerna
rabatt på hotell inom Elit Koncernen!

Mer information om erbjudandet, klicka här 

Elite Hotels Prisbilaga – SKPF Pensionärerna 2024