Styrelsen Avd 120-SKPF

februari 2019

Styrelsen

Ordförande: Mona Berglund Nilsson Tel: 0705-304276

Kassör: Elsie Andersson Tel:  0707-325608

Sekr:    Majrid Kvick Tel: 0707-765149

Anita Sörensen Tel: 031-871017

Ellamaj Svensson Tel: 0739-966081