Styrelsen Avd 120-SKPF

| 9 september 2022

Styrelsen

Ordförande: Mona Berglund Nilsson Tel: 0705-304276

Kassör: Elsie Andersson Tel:  0707-325608

Sekr:    Ellamaj Svensson Tel: 0739-966081

Anita Bergman Tel: 0705-495317

Ulla Berg Tel: 0738-366024

Ulla Hall Tel: 0707-521775

Britt Andreasson Tel: 0703-635591