Framtidsfullmakt

| 10 november 2021

Den 9 nov. var vi på St Pergården och hörde v.ordf. i Demensförbundet tala om bl.a. framtidsfullmakt

Vi var tillsammans med Leksands demensförening på St Pergården

Ett 50 tal personer hade mött upp trots att snön hade vräkt ner. Em.kaffe smakade bra.  Carina Lindegren från Demensförbundet talade med glimten i ögonvrån om allvarliga saker . Hon började med anhörigbehörighet som vi alla har o vad det kan innebära.

Framtidsfullmakten gicks igenom o vi fick svar på våra frågor. Man kan ladda ner den från Demensförbundets hemsida gratis. För att vara helt på säkra sidan kan man komplettera med ett papper från banken om vad fullmaktshavaren får göra. På frågan när man ska skriva en fullmakt svarade Carina ” i går ” !

Carina tog sen upp vad god man och förvaltare innebär. Du kan söka om att få bli god man för en nära vän t.e.x. Det utses av tingsrätten.

Samtycke är något som kommunerna kan “skylla på ” när något inte blivit gjort. En människa som inte kan svara för sig har svårt att ge samtycke till olika vårdformer. Carina sitter med SKPF;s förbundsordf. Lisa di Paolo – Sandberg på riksnivå o ser över hur man ska komma tillrätta med samtyckes formen.

Ordf. Anne-Marie tackade av Carina med en kasse Leksands bröd vilket blev väldigt uppskattat !