Medlemsmöte 24 april

| 24 maj 2024

St Persgården Bemötande vid demens

Björn Lennhed överläkare och Silvialäkare från Falun berättade om sin roll som läkare samt mötet med människor med kognitiv funktionsnedsättning.

Vi fick en bild om hur hjärnan ser ut med olika lober.

Björn Lennhed utbildar läkare i Demenssjukdomar vid Karolinska institutet.

Denna föreläsning var i samråd med Demensföreningen i Leksand, ABF och SKPF

Välbesökt 53 personer deltog.

Beth Holzmann tackade och överlämnade en present