Möte om fallolyckor - med judotips

| 21 januari 2018

Då har vi haft vårt möte om fallolyckor i Församlingshemmet Rättvik. Inbjudna var Irene Sturve som är folkhälsostrateg och Benny Nyström från Judoklubben.

Vi var 29 medlemmar som trotsat vädret (mycket snö har det kommit) så många var nog hemma och skottade.. Vi började eftermiddagen med Irene som höll en intressant föreläsning om hur vi kan förhindra olyckor genom att bete oss på rätt sätt. Vi fick även lära oss praktiskt en del övningar som ska kunna användas i vardagen för att förbättra vår styrka balans och kordination. Mycket bra med enkla rörelser som även kan göras sittande.

Därefter blev det en fikapaus med lite gobitar och frukt. Sedan var det Bennys tur att berätta om hur judoklubben arbetar med ” att falla rätt ” vilket han gjorde prov på. Vi ska få komma till judoklubben och få lite mer information om detta i mars. Lite information om kommande aktiviteter hanns också med planeringen ej riktigt klar än. Men utskick till alla medlemmar kommer att ske i feb.

Tror alla tyckte det var en givande eftermiddag.

Text Louise Johansson