Rapport från årsmötet 2020

| 22 mars 2020

Årsmötet på Knotgården 5 mars 2020

Vi har nu haft vårt årsmöte i avd 90. Som vanligt och som numera blivit tradition var vi på Knotgården. Det var 46 medlemmar som hörsammat inbjudan till årsmötet. Underhållningen var en grupp som kallade sej 3 o 60. Mötet inleddes med lite underhållning innan de tradionella mötesförhandlingarna tog vid.

Till mötesordförande för dagen valdes Lars-Erik Jansson samt Siv Jonsén till sekreterare. Kassören Solveig Hansson  gick igenom  räkenskapsberättelsen som mötet godkände. Styrelsen fick ånyo ansvarsfrihet, balans och resultaträkningen godkändes också. Även verksamhetsberättelsen godkändes. Nästa beslut var att minska styrelsen från 9 till 7 ledamöter vilket antogs av årsmötet.

Så var det dags för valen . Louise Johansson som varit ordförande sen avd. startade, först som ordförande för interrimstyrelsen och därefter 4 år som ordförande för avd.  hade nu valt att avgå. Ingrid Fyhr som också varit med sedan avd. startade hade även hon valt att avgå detta år. Till ny ordförande valdes Anne-Marie Andersson. Nya styrelsen finns under våra förtroendevalda.

Anne-Marie Andersson  gav aktuell information från styrelsen samt information från KPR i Leksand och  SIv Jonsén från delaktighetsrådet i Rättvik.  Ordförande och sekreteraren för mötet avtackades därefter med en blomma. Nye ordföranden avtackade  Louise Johansson och Ingrid Fyhr med blommor. Så avslutades själva mötesdelen.

Så var det äntligen dags för kaffe och semlor. När alla fått prata en stund runt kaffeborden tog underhållningen vid. Det blev en blandad kompott av visor, schlager och även lite allsång. Som avslutning för dagen var det som vanligt lotteridragning.

Ännu ett årsmöte hade nu avverkats och ett nytt verksamhetsår väntar.