Årsmöte SKPF avd 36

| 2 mars 2019

SKPF avdelning 36 har haft årsmöte på Renströmmen i Norrköping den 19/2 2019. 124 medlemmar deltog. Mötesordförande var Ingvar Ståhl från fackförbundet Kommunal. Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse gicks igenom. De godkändes och lades till handlingarna. Revisorernas berättelse redovisades. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Maud Haglund ny kassör valdes på 2 år. Ingrid Klasson blev omvald som ordinarie i styrelsen på 2 år. Till ersättare i styrelsen omvaldes Solveig Utter Pertmann och Kenneth Åberg. Nyvalda ersättare blev Gunborg Karlsson och Mirianne Jonsson. SKPFs silvernål tilldelades Maud Haglund för 6 år av förtroendeuppdrag i föreningen. Kristina Schweidwnbach och Vivianne Nilsson lämnade sina uppdrag och avtackades med presentkort och blommor. Mötet avslutades med uppskattad underhållning av Hard Cash och en god buffé.