Medlemsmöte

| 22 oktober 2020

SKPF avd 36 har haft medlemsmöte 2020-10-14.

SKPF pensionärerna avd. 36 har haft medlemsmöte den 14/10 på Hemgården. På mötet godkändes verksamhetsplanen och budget för 2021. Medlemsavgiften för 2021 bli 175 kronor per år. Rapport lämnades från regionala och kommunala pensionärsrådet. Information gavs om kommande resor, Vättern runt och Julbordsresa. Det kommer att vara en digital mässa den 17/11. På mötet upplystes det om vikten att bära reflexer, det blir mörkt tidigt. Anmäl till kommunen brister på gator och vägar för att ta bort riskerna för halkolyckor. Bra hjälp går att få på biblioteket med digitala frågor och problem helt gratis, DigidelCenter är öppet vissa eftermiddagar. Kaffe och smörgås serverades. Mikael Leonardsson spelade och sjöng för oss. Tack för bakgrund och information om låtarna. Mötet avslutades med lotteridragning, blommor var vinster. Nästa möte blir 11/11.

Text Ingrid Klasson Foto Kenneth Åberg