SKPF avd.36 Årsmöte 2021

| 30 maj 2021

Skpf avdelning 36 årsmöte 25/5 2021.på Hemgården i Norrköping

På grund av rådande covidrestrektioner var deltagarantalet begränsat till 30 personer .Mötet fick också hållas utomhus vid Hemgården. Deltagarna 23 st. var utspridda vid bord om max 4 personer. Bo Karlsson valdes att leda årsmötet.

Verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes .Ekonomi berättelsen föredrogs av kassören och godkändes .Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes av mötet .Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattade.

Maud Haglund omvaldes som kassör på 2 år .Ingrid Klasson omvaldes som sekreterare på 2 år.

Ersättare styrelseledamöter omval 1 år. Kenneth Åberg ,Solveig Utter Pertman, Britt Edqvist och Ann-Christine Holmgren. Ordinarie revisor Vivianne Nilsson omval 2 år.

Flera val ägde rum och årsmötet nominerade personer till olika poster i SKPF-distrikt Östergötland.

Information .Ingrid Klasson om Region Östergötland sjukresor mm .Östgöta Teatern 15% rabatt för Medlemmar SKPF ,kontakta Ingrid .Underhållning av Lotta Källström i sommar på olika platser i länet.

Pensionärskollo i Missmyra vecka 31 och 32.Kontakta Ingrid för mer info.(se hemsida aktiviteter).

Sommarträffar i Klingsbergsparken juni ,juli och augusti .Tisdagar kl.13.00(se hemsida aktiviteter).

Valberedning och presidiet avtackades.

Mötet förklarades avslutat och deltagarna bjöds in till förtäring av varmkorv och kaffe med kaka.