SKPF AVD 36 ÅRSMÖTE I RENSTRÖMMEN

| 14 mars 2024

Skpf avd 36 har haft årsmöte på Renströmmen i Norrköping den 20 februari 2024

Årsmötes förhandlingarna leddes av Maud Ohlen.

Sedvanliga val av funktionärer för 2024.

90 st. röstberättiga medlemmar närvarade.

Efter mötet serverades en god lunch.

Under lunchen underhöll Dan Larsson med ett förnämligt klarinett spel.

Till ny ordförande på 2 år valdes Gunborg Karlsson.

Hon avslutade mötet och tackade för förtroendet och hoppades leva upp till medlemmarnas förväntningar.

Skpf. nya styrelse på bilden ovan .Från vänster Ingrid Klasson ,sekr. Miri-Ann Jonsson vice ordf. Gunborg Karlsson ordf.

Barbro Pettersson studieledare, Maud Haglund kassör.