SKPF Avd.36 MEDLEMSMÖTE 18 JANUARI 2023 PÅ HEMGÅRDEN

| 2 februari 2023

Skpf pensionärerna avd. 36 hade medlemsmöte på Hemgården den 18 januari.

Medlemsmötet gästades av Överförmyndarenheten. De berättade om vilka uppgifter en god man har.

En uppmaning fick vi alla för framtiden att tänka på – Vem vill jag ha hjälp av när behov uppstår.

I dag kan man teckna en framtidsfullmakt, en juridisk handling, som reglerar vem som ska företräda mig.

Det är brist på godemän och alla som är intresserade av uppdragen kan lämna in en ansökan.

Utbildning finns digitalt.

På mötet gavs information om start av Seniorbion, sångkören, boule och stadspromenader.

Resa Trollsk Båttur blir det i maj. Öppet hus på expeditionen är det 6/2 kl.13-15.

Dragningen på reflexlotteriet blir det på maj mötet.

Kaffe och ostsmörgås serverades och mötet avslutades med dragning på lotteri och entrebiljetter.