SKPF avd.36 Medlemsmöte Hemgården 11 maj 2022.

| 18 maj 2022

Skpf Pensionärerna avd.36 har haft medlemsmöte på Hemgården i Norrköping 11 maj 2022.

Ordförande Berith Bergström hälsade dagens gäst Monika Broman välkommen.

Monika är politiker i region fullmäktige och i hälso och  sjukvårds nämnden.

Hon värnar om alla årsrika ,de som är rika på år.

Äldre mottagning skall komma att finns på vårdcentralerna, där ska finnas ett välordnat sammanhållet omhändertagande och de ska arbeta framåtriktat med personer som har ökat vårdbehov.

Hon berättade om nära vård, där vården utgår från den enskildes behov ,och att individen får ett ökat ansvar för sin vård, tex. själv läsa av mätvärden och rapportera dessa.

Information gavs om sommaraktiviteter med resor och träffar.

Nästan 70  medlemmar lät sig väl smaka av sill och potatis med tillbehör.

Under måltiden underhöll vår egen kör Stämbandet, under ledning av Gunnel och med Örjan som kompade på Key-bord.

Från kommunens pensionärs råd rapporterades att man kan vända sig till patientnämnden om det finns klagomål på vården.

Förenklad bistånds handläggning ska prövas för enklare ärenden.

PRO,SKPF och SPF har gemensamt skrivit till alla partier att representanter är välkomna till Thapperska den 10/8 för utfrågning av organisationerna.

Mötet avslutades med blomstrelotteriet och en önskan om en skön sommar.

Nästa medlemsmöte är i Söderköping den 24/8.

Trevlig sommar!