Medlemsmöte

| 24 mars 2019

SKPF avd. 36 har haft medlemsmöte den 13/3 2019 på Hemgården.

SKPF avd. 36 har haft medlemsmöte den 13/3 2019 på Hemgården. Gäst var Mats Linder Skogberg från Synskadades Riksförbund i Norrköping som har 250 medlemmar. Han berättade lite om sig själv och att han varit blind i 40 år. Han har mycket åsikter och idéer som gjort att han blivit en föreningsmänniska. Dagens teknik är till stor hjälp för honom liksom ledarhunden. Kaffe och smörgås serverades. Kjell Barkman underhöll med gitarr och sång. Kennet Åberg tilldelades SKPFs hedersutmärkelse, guldnål för 9 års förtroendeuppdrag. Information gavs om att det fortfarande inte finns något datum för Fageråsresan. Håll utsikt på Hemsidan. Platser finns kvar på Chessresan till Helsingfors, kontakta Anja Karlsson. De som ska åka med på Förbundets Jubileumsresa fick veta att bussen avgår kl. 13.45 från resecentrum. Data/Surfplatta för nybörjare startar i höst, anmäl till Kenneth Åberg eller Lilian Ulfvenmark. Pub och sommarträffar blir den 2/4 och 7/5 kl. 17.00 samt 25/6 och 24/7 kl.15.00. innan mötet avslutades var det lotteridragning.