SKPF Pensionärerna avd.36 Årsmöte 2022

| 10 mars 2022

SKPF Pensionärerna avd.36 har haft årsmöte den 1 mars på Renströmmen.

Jeanette Nordström valdes att leda mötet.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse gicks igenom och båda godkändes av mötet .Revisorernas utlåtande godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Berit Bergström valdes till ny ordförande i avdelningen .Miri-Ann Jonsson och Gunborg Karlsson blev omvalda som ledamöter i styrelsen.
Bo Björkdahl blev också omvald som revisor .Flera val ägde rum och årsmötet nominerade personer till olika poster i SKPF distrikt Östergötland.
Information gavs om kommande utbildningar och resor. Utmärkelser delades ut till Maud Haglund ,guldnål för 9 års förtroendeuppdrag ,och till Ingrid Klasson för 6 års förtroendeuppdrag. Barbro Mattson avtackades med blommor och presentkort för sina 12 år som ordförande i föreningen.
Mötet avslutades med underhållning av gruppen Gubbröra och därefter serverades en god buffe.

Foto Barbro avtackas för sina år som ordförande av vice ordförande Miri-Ann