Årsmöte 2020

| 16 mars 2020

Årsmöte i Malå

Vid årsmötet på Malåborg den 10 mars närvarade 49 medlemmar

Ordförande Anita Östlundh hälsade alla välkomna och mötet började med en tyst minut för under året avlidna medlemmar.

Till ordförande för mötet valdes Ove Stenlund. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2019 godkändes av mötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Sedvanliga val genomfördes.

Medlemmarna bjöds på hemlagad fläskpalt.

Erik och Denny Kraft-Fängström underhöll med sång, fiol och dragspelsmusik.