120 000 kronor till äldreforskning

SKPF internt | 23 september 2021

En del av överskottet från vårt lotteri Guldkanten delas varje år ut i ett forskningsstipendium i geriatrik, det vill säga sjukdomar som hör ihop med åldrandet. Årets mottagare är Institutet för gerontologi, som är en del av Hälsohögskolan vid Jönköping University. Stipendiet delades ut på SKPFs avslutande kongressdag.

Prissumman på 120 000 kronor mottogs av Linda Johansson, enhetschef vid institutet för gerontologi.
 Jag är stolt och glad för SKPF pensionärernas bidrag till vår forskning. Det är inte klart vad exakt pengarna kommer att gå till. Vi har flera projekt som sannolikt kommer få del av prissumman, Exempelvis våld mot äldre, ensamhet och social isolering. Ett nytt projekt som vi ska starta är ett med kulturaktiviteter för att minska ensamhet hos äldre med demens. Projektet kommer att avslutas med en utställning där deltagarna kommer att visa foton som de tagit under projektet.