Berit Bölander: "Så raderas värdet av ett yrkesliv ut"

Äldrepolitik | 7 juni 2018

Denna debattartikel av SKPF Pensionärernas förbundsordförande Berit Bölander publicerades i Svenska Dagbladet 27 april 2018:

Det kan skilja så lite som hundralappar i pension mellan en som arbetat hela livet i ett låglöneyrke och en som inte har arbetat en enda dag. Låginkomsttagarnas arbetsinsatser måste uppvärderas i pensionssystemet!

Det måste löna sig att ha arbetat den dag vi går i pension, även för låginkomsttagare och deltidsarbetare. Så är tyvärr inte alltid fallet i dag. De så kallade marginaleffekterna för äldre med låga pensionsinkomster är enligt Pensionsmyndighetens egna beräkningar på mellan 80-100 procent.

Det innebär att de pensionspengar som någon med låg inkomst tjänar in under sina sista yrkesår i stort motsvaras av en lika stor sänkning av den garantipension som denne kommer att få som pensionär.

De folkvalda vet att detta är en fråga som sticker stora väljargrupper i ögonen. Ändå har man inte lyckats göra något åt problemet. När riksdagens pensionsgrupp i början av mars presenterade sina förslag för ett starkare grundskydd för de sämst ställda pensionärerna sköt man problemet med dessa marginaleffekter på framtiden.

Det duger inte. Frågan om låginkomsttagarnas pensioner kräver en lösning i nutid. Om inte annat borde de politiker som nu vill att vi ska jobba längre upp i åldrarna inse att det kan bli svårt att motivera de som själva inte får en krona extra i pension för besväret, att ”ställa upp” och jobba ytterligare några år för systemets skull.

En huvudprincip i pensionssystemet är att pensionen ska grunda sig på individens förvärvsinkomster under hela livet, den så kallade livsinkomstprincipen. Denna princip sätts ur spel direkt om man blir garantipensionär. I och med att garantipensionen fyller upp alla låga pensionsinkomster till samma (låga) nivå blir skillnaden mellan att ha arbetat hela livet i ett låglöneyrke och att inte ha arbetat alls försumbar. Så raderas värdet av ett helt yrkesliv ut för många av våra medlemmar. Medlemmar som inte sällan har arbetat från tidiga tonår till pensioneringen, i låglönesektorer där deltid ofta varit det enda alternativet.

Vi övertygade om att det finns en bred folklig majoritet för ett pensionssystem som värderar låginkomsttagares och deltidsarbetares arbete högre än inget arbete alls. Handlingsförlamningen kring marginaleffekterna i pensionssystemet måste brytas!

Berit Bölander
förbundsordförande i SKPF Pensionärerna