Inget ekonomiskt stöd till pensionärer vårbudgeten

Äldrepolitik | 17 april 2023

I dag presenterade regeringen sin vårbudget. Trots det ansträngda läget för många äldre med låg pension saknas ytterligare stödåtgärder riktade till dem. Regeringen har inte heller avsatt några pengar för att kompensera för skattesmällen mot 57:orna.

SKPF Pensionärerna reagerar även på att vårbudgeten innehåller klent med åtgärder för att stötta pensionärer ekonomiskt. Den tandvårdsreform som utlovades av Tidöpartierna i höstas, med billigare tandvård för bland annat äldre, lyser exempelvis med sin frånvaro.

– Många pensionärer, inte minst ensamstående kvinnor, tvingas till hårda prioriteringar. Tandvård är en sådan sak som vi hör att våra medlemmar måste välja bort – det är inte värdigt, säger Liza di Paolo-Sandberg.

Förbundet hade också velat se att regeringen avsatt medel i budgeten för att kompensera för den skattesmäll som drabbat pensionärer födda 1957. På grund av en regeländring går de nämligen miste om det förhöjda grundavdraget på pensionsinkomst under hela 2023.