Kostnadskrisen kräver att politikerna agerar i pensionsfrågan

Allmänt| Pension | 24 maj 2023

Det tuffa ekonomiska läget för många pensionärer gör att pensionerna måste upp på den politiska agendan igen. Det framförde Liza di Paolo-Sandberg på ett pensionsseminarium som SKPF Pensionärerna, PRO och tankesmedjan Tiden anordnade tillsammans på onsdagen.

Seminariet ”Svenska pensioner i skuggan av krisen” inleddes med att Liza di Paolo-Sandberg berättade om den pressade situationen för många pensionärer just nu.

– De som har låga pensioner kände av det redan innan krisen kom, men nu blir det väldigt påtagligt. Vi har medlemmar som hör av sig och undrar om de ska betala elräkningen eller sätta mat på bordet. Det är inte värdigt, sa Liza di Paolo-Sandberg.

Även PRO:s ordförande Åsa Lindestam medverkade, och hon påpekade att det trots det ansträngda läget är mycket lite som händer politiskt i pensionsfrågan. Något som SKPF Pensionärernas förbundsordförande höll med om. Hon efterlyste mer handlingskraft och samarbetsvilja från riksdagspartierna.

– Vi har lösningar så lyssna på oss. Vi vill ha en översyn av hela systemet så att det är hållbart för dagens och morgondagens pensionärer. Det kräver att riksdagspartierna samarbetar. För vi vill inte ha det lappande och lagande vi ser nu, sa Liza di Paolo-Sandberg.

Politiskt spel i vägen för höjda pensioner
Ett syfte med seminariet var att samla kunskap till en uppdatering av rapporten ”Höj den allmänna pensionen”, som togs fram av SKPF, PRO och Tiden 2021. Därför medverkade även Petter Odmark, tidigare analyschef på socialdepartementet, bland annat för att berätta om hur dagens överskott i pensionssystemet skulle kunna komma pensionärer till del genom en så kallad ”gas” i pensionssystemet. Detta är något som riksdagspartierna har ställt sig positiva till. Men Petter Odmark menade att politiskt spel och en oförmåga att få till ett samarbete i riksdagens pensionsgrupp gör att någon gas ännu inte kommit till stånd.

Även Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnoorganisationer, deltog i seminariet för att lyfta det stora pensionsgapet mellan kvinnor och män. Hon redogjorde för att gapet mellan könen är större i Sverige än i något annat nordiskt land. Hon menade att det inte enbart beror på det ojämställda arbetslivet utan också på hur det svenska pensionssystemet är utformat.

Seminariet går att se i efterhand här: Svenska pensioner i skuggan av krisen – Facebook. Den uppdaterade pensionsrapporten från SKPF Pensionärerna, PRO och Tiden planeras till i höst.