Risk för ökade klyftor med tuffare tider

Äldrepolitik | 28 oktober 2022

Utsikterna för den svenska ekonomin är dystra. Även om många pensionärer i dag har det förhållandevis bra ekonomiskt är risken nu stor för ökade klyftor. Det var budskapet när SKPF:s Liza di Paolo-Sandberg deltog i ett seminarium om äldres ekonomiska villkor, anordnat av Nordiska samarbetskommittén.

När vi blickar framåt är det tydligt att många inte kommer att kunna behålla samma levnadsstandard framöver. Allt fler kommer att få det tuffare, sa Liza di Paolo-Sandberg när hon beskrev det ekonomiska läget för pensionärerna i Sverige under torsdagens seminarium på sörmländska Bommersvik. 

Hon berättade att många av Sveriges 2,5 miljoner pensionärer har en god total pension, men att det samtidigt finns stora skillnader. Förra året levde ungefär 13 procent av de svenska pensionärerna i relativ fattigdom, enligt statistik från Pensionsmyndigheten. Det är den högsta andelen bland de nordiska länderna. Liza di Paolo-Sandberg pekade också på att det just är de som redan är mest utsatta som drabbas hårdast av den senaste tidens allt högre priser på mat, el och drivmedel.  

– De äldre som har det tuffast är kvinnor, ensamstående, de allra äldsta och utrikesfödda, sa Liza di Paolo-Sandberg. 

Även Erik Spector, enhetschef på Konjunkturinstitutet, och Simon Vinge, ekonom på Akademikerförbundet SSR, medverkade under seminariet. De tecknade också en dyster bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden, även om det finns osäkerheter i prognosen framåt. Erik Spector berättade bland annat att inflationen väntas stiga ytterligare innan årets slut och att hushållens förtroende för ekonomin just nu är rekordlågt. Simon Vinge varnade å sin sida för att inflation och ökade kostnader kan leda till nedskärningar i kommuner och regioner. 

På Bommersvik fanns även företrädare för andra nordiska pensionärsorganisationer och PRO. Seminariet avslutades med en gemensam diskussion om vad som behöver göras, utöver de åtgärder som redan vidtagits och aviserats från politiskt håll.  

– Om inte politikerna fördelar resurserna mer rättvist den kommande tiden riskerar fler av oss att hamna i svår ekonomisk utsatthet och de ekonomiska klyftorna att öka, sa Liza di Paolo-Sandberg. 

Utöver behovet av fördelningspolitiska åtgärder lyftes också vikten av att pensionärsorganisationerna samarbetar med varandra och andra organisationer i civilsamhället. Detta kommer NSK att arbeta vidare med.