Sjukvårdsministern om ekonomikrisen i vården: ”Prioritera”

Samhällsinformation | 20 november 2023

Det tuffa ekonomiska läget börjar nu få effekter på vården, något som inte minst kommer att påverka äldre. ”Prioritera kärnverksamheter” var ett av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons (KD) budskap till regioner och kommuner i en riksdagsdebatt i dagarna.

Redan före sommaren var nio av tio SKPF-medlemmar oroliga inför nedskärningar i vården, enligt den medlemsundersökning som gjordes då. Nu står det klart att nästan alla regioner och många kommuner väntas gå med stora underskott nästa år – totalt över 30 miljarder kronor. Det enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Samtidigt skjuter staten bara till 16 miljarder extra i budgetförslaget för nästa år. 

Men när sjukvårdsministern i fredags ställdes till svars för situationen i en riksdagsdebatt betonade hon att regioner och kommuner själva måste ta ansvar. 

“Det ekonomiska läget är utmanande. Utöver de förstärkningar av det generella statsbidraget, och medel riktade till sjukvården som staten bidrar med, behöver politiker på alla nivåer arbeta med att prioritera kärnverksamheter”, sa Acko Ankarberg Johansson.  

Arbetet med att prioritera är redan i gång, för i regionernas planer för 2024 ligger en mängd olika förslag på besparingar. En del planerar för att gå back medan andra ska dra ner på personal, lägga ner verksamheter och höja patientavgifter.   

“Det är väldigt olyckligt att vården tvingas spara samtidigt som vi äldre kommer att bli allt fler. Det gör att vi kommer att hamna i kläm. I stället borde det satsas mer på vård som gör att vi äldre kan leva friska och aktiva liv så länge som möjligt”, säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärernas förbundsordförande och fortsätter.
“Vi uppmanar sjukvårdsministern att tänka om och utöka statsbidragen till regioner och kommuner ordentligt. Regionerna och kommunerna måste också fatta kloka beslut som säkrar en god vård till alla äldre. Välfärden måste stå stark trots tuffa tider.”