SKPF - växeltelefonnummer 010-222 81 00

SKPF internt | 7 december 2020

SKPF har nytt växeltelefonnummer 010-222 81 00

SKPF har nytt växeltelefonnummer 010-222 81 00 från och med 20201207. Det kan vara problem att komma fram det närmaste dagarna under december.

Fler kontakter på SKPFs kansli