SKPF: Rätta till misstaget med 57:orna i vårbudgeten

Allmänt| Pension | 13 april 2023

Under 2023 tvingas pensionärer födda 1957 betala betydligt högre skatt än andra pensionärer – en ologisk effekt av att pensionsåldrarna höjts. SKPF Pensionärerna uppmanar regeringen att kompensera för skattesmällen och avsätta pengar för det i vårbudgeten.

För att jämna ut skillnaden mellan skatt på arbete och pension finns ett förhöjt grundavdrag för pensionärer. Det gäller dock inte de som är födda år 1957. De går miste om skattelättnaden för pensionärer under hela 2023. Totalt drabbas drygt 100 000 pensionärer.

– Detta är inte önskvärt för någon men förstås extra tufft för alla de som har låg pension. Särskilt kännbart blir det med den kostnadschock vi nu ser på område efter område, säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärernas förbundsordförande.

Det var försommaren 2022 som riksdagen beslutade att höja flera av åldersgränserna i pensions- och skattesystemen, till följd av att vi lever allt längre. Men att det skulle innebära en skattesmäll för 57:orna undgick de flesta. Frågan har sedan detta uppdagats  uppmärksammats stort, och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) har beklagat att årskullen hamnat i kläm. SKPF Pensionärerna menar att det inte räcker.

– Årskull 1957 måste kompenseras för den orättvisa och ologiska skattesmällen. När vårbudgeten nu presenteras finns chansen för regeringen att rätta till misstaget genom att se till att de retroaktivt får del av samma skattelättnad som andra pensionärer, säger Liza di Paolo-Sandberg.

59:orna kan hamna i samma sits

År 2026 är det även planerat för ytterligare höjningar av åldersgränser för pension, vilket kan betyda att årskull 1959 också kommer att gå miste om skattelättnaden på pension under det året.

– Regeringen måste garantera att pensionärer födda 1959 inte behöver vara oroliga för att de ska behöva hamna i samma sits som årskull 1957, säger Liza di Paolo-Sandberg.