Varför ska vi prata om pensionerna?

Pension | 23 mars 2022

Det är titeln på lunchwebbinariet du kan följa via vår Facebook-sida, måndag 28/3 kl. 12-13.

Vår förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg och Christina Tallberg, PROs förbundsordförande samtalar och Johan Sjölander från Tankesmedjan Tiden är samtalsledare.

Samtalet är en del av ett samarbete mellan SKPF, PRO, ABF och Tankesmedjan Tiden om framtidens pensioner. Och syftar till att öka kunskapen om pensioner för att få hållbara och jämlika pensioner samt stimulera till en ökad allmän debatt.

Här kan du följa webbinariet