FN:s Äldredag den 1 oktober 2019 på Träffen

| 11 augusti 2019

Pensionärernas Äldremässa “Utveckling av vår välfärd” med intressanta föreläsare och utställare verksamma i vår kommun. Fri entré. Kaffeförsäljning SPF Seniorerna PRO RPG SKPF Pensionärerna

09.45 Mässan öppnar
10.00 Öppningstalare: Sofia Amloh, ordf. vård- och omsorgsnämnden
10.15 Läkemedel och miljö. Läkemedelskommittén i Sörmland.
Apotekarna Rim Alfarro och Maria Nordqvist.
11.15 Föreläsning om fall – Faller gör Alla som Ligger på Latsidan.
Marina Arkkukangas, doktor i vårdvetenskap.
12.30 Se musiken som en möjlighet, inte som ett hinder.
Birgitta Andersson, musikpedagog.
13.40 Hemmet som bo-, vård- och handelsplats.
Mats Olsson, Director Health & Healthcare, Karios Future.
14.45 Äldres livsvillkor. De ”årsrikas” röst i Sveriges riksdag,
Barbro Westerholm,