Budgetmöte med musikquiz

| 26 oktober 2021

Det var Budgetmöte 14/10. Beslut togs om oförändrad medlemsavgift och arvoden och föreslagen verksamhet med tillhörande budget godkändes av mötesdeltagarna. Sedan blev det fika och en musikguiz ledd av Lasse.