Medlemsmöte 13 november

| 18 november 2019

SKPF avd 43 hade medlemsmöte i Gamla Tennishallen den 13 november.

Tyvärr kunde inte planerad medverkande närvara p.g.a. sjukdom. Men tiden fylldes av info och rapporter från styrelsen. Ordförande Laila informerade om att det är dags att nominera ledamöter till avdelningsstyrelsen, distriktet och förbundet. Christina redogjorde för de skrivna motionerna till kongressen. Bl.a. Tandvården bör ingå i högkostnadsskyddet, högkostnadskort ska gälla för glasögon, lägre skatt på pension och dyra kostnader för specialistbehandlingsresor.  et har startat Boule på innerbanan på Rosvalla, fredagar kl.13.00 och Bowling på onsdagar. Finns platser på en Läsecirkel för de som är intresserade.  Vi hade också ett kort protokollfört möte där medlemmarna ställde sig bakom en motion som Christina hade skrivit.Vi fikade och dragning på kaffelotten.