ÅRSMÖTE 2022

november 2021

Torsdagen den 10 mars 2022 håller SKPF Avd. 119 Haninge-Nynäshamn sitt fösta årsmöte. Årsmötet har att ta ställning till bland annat avdelningens Verksamhetsberättelse 2021, Bokslut 2021 samt att genomföra val till styrelsen samt val av revisorer och valberedning.

Som alla säkert vet vid det här laget leds avdelning 119 för närvarande av en interimistisk/tillfällig styrelse men det är vår förhoppning att vi vid årsmötet skall kunna lämna över till en stadgeenligt av medlemmarna vald styrelse.

VI SER FRAM EMOT ERA NOMINERINGAR OCH STYRELSEN VÄLKOMNAR NYA MEDARBETARE!

Vi behöver nomineringar till följande uppdrag.

Styrelseledamöter:

  • Ordförande
  • Kassör
  • Ordinarie styrelseledamot
  • Suppleant

Styrelsens ordförande och kassör väljs separat och måste därför nomineras specifikt för dessa uppdrag.

Minsta möjliga styrelse måste bestå av ordförande, kassör, 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant.

Valberedning:

3 ordinarie varav en sammankallande samt en suppleant

Samma person kan nomineras till flera poster men givetvis bara väljas till ett uppdrag.

De nominerade skall vara medlemmar i SKPF Avdelning 119 (Haninge-)Nynäshamn och tillfrågade om uppdraget. Valberedningen behöver namn och telefonnummer till de nominerade samt uppgift om till vilket/vilka uppdrag de nominerats. Nomineringarna skickas i slutet kuvert märkt Valberedningen till: SKPF Avdelning 119 (Valberedningen), Stadshusplatsen 3, 149 30 Nynäshamn

Vi accepterar nomineringar per e-post: nynashamn.avd119@skpf.se

Vi har möjlighet att till styrelsen adjungera medlemmar som är intresserade av ett eventuellt framtida styrelseuppdrag. Det är den bästa möjligheten att pröva ett styrelseuppdrag, ta del av vad som krävs och sätta sig in i arbetsuppgifterna innan man tillträder uppdraget.

Är du intresserad av pröva på ett framtida styrelseuppdrag eller kanske bara vill hjälpa den framtida styrelsen med vissa arbetsuppgifter så kontakta oss på tfn 073-755 04 63 en måndag mellan 10.00-11.00 eller skicka ett e-postmeddelande till: nynashamn.avd119@skpf.se

Kallelse och vidare information om årsmötet meddelas i nummer 1 2022 av tidningen SKPF Veteranerna.

Interimsstyrelsen

Gunilla wästersjö Michailidis, Benita Rosberg och Anna-Lisa Larsson