Rutiner för anmälan och betalning till våra aktiviteter

| 20 augusti 2022

Anmälan till våra aktiviteter, som är bindande, sker under expeditionstid måndagar kl. 10-12, på tel. 073-755 04 63 alternativt med e-post till nynashamn.avd119@skpf.se eller med vanlig post till, SKPF Avd. 119, Stadshusplatsen 3, 149 30 Nynäshamn. Ange tydligt namn, personnummer/medlemsnummer och telefonnummer avseende alla deltagare du anmäler.

Betalning sker till bankgiro 375-4322. Vänligen ange i meddelandefältet ditt namn och vilken aktivitet betalningen avser. Vid anmälan till aktiviteter med begränsat antal deltagare, avvakta bekräftelse innan du betalar in avgift.