Naturreservatet Boglundsängen

| 20 april 2021

Ett fint naturreservat med många olika fåglar i våtmarkerna som kommunen anlagt. Vi var 9 medlemmar som njöt i solen. Det här är ett ställe som fler Örebroare borde ta sig till.

Boglundsängen

Fikapaus vid Boglundsängen