Rapport från årsmötet den 5/2-20

| 5 februari 2020

Vi var 124 medlemmar på vårt årsmöte som hölls stod på SCB den 5/2 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelser på dagordning bl.a Val till styrelsen och nomineringar till distrikt och förbundet. Insamlingen till Nyckelfonden inbringade 1594 kr

Vi började med parentation för våra medlemmar som avlidit under året, tyst minut sen läste Margareta Wirén  en dikt. Till ordförande för mötet valdes Laila Nyhlin och Monica Holm som sekreterare för mötet.

Laila Nyhlin Monica Holm och Inger Führ

Här kommer ett utdrag på vad som avhandlades på mötet, vill du veta mer så får du läsa protokollet på exp.

Mötet godkände verksamhetsplanen och ekonomiska ber ättelsen, revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen och mötet sa ja till det. Sen var det dags för lunch, mötet återupptogs då var det dags för valberedningen att ta vid.

Inger Führ valdes till kassör, Siv Andersson till styrelseledamot, Kerstin Holm och Agneta Nilsson till ersättare.

Ylva Lindström och Siv Lord till revisorer och Irene Tydén som ersättare. Omval på valberedningen som gjort ett bra jobb. Rigmor Larsson Inger Carlsson och Gunilla Allansson. Sen var det nomineringar till distriktet och förbundet.

Information om Vårresan  till Lidköping den 13 maj och föreställningen  Dofter av Kärlek den 16 mars anmälan på tel.101265 sen var det dragning på lotteri och avslutning.

 

Text Eivy Åman Nilsson Foto Eivy Åman Nilsson