Styrelsen Avd. 31 Oskarshammn

| 11 april 2023

Styrelsen Avd.31

Ordförande:                      Elisabeth Hallgren     070 5776524

V.ordförande:                  Christel Malmström  070 6467992

Sekreterare :                    Sheila Magnusson

Kassör:                               Birgitta Gustavsson     070 2084959

Studieorganisatör :      Ann-Marie Svensson   0491 19177
Ledamot:                              Jonny Mauritz

Ledamot:                              Kerstin Johansson

Information och Anmälan till:

Möten    

Resor                               Birgitta Gustavsson