Styrelsen Avd. 31 Oskarshammn

| 3 oktober 2018

Styrelsen Avd.31

Ordförande:                      Elisabeth Hallgren     070 5776524

V.ordförande:                  Ingalill Svensson         070 2632137

Sekreterare :                    Kristina Gustavsson    0491 10674

Kassör:                               Birgitta Gustavsson     070 2084959

Studieorganisatör :      Ann-Marie Svensson   0491 19177

Jonny Mauritz

Kerstin Johansson

Information och Anmälan till:

Möten                             Kristina Gustavsson

Resor                               Birgitta Gustavsson          Kristina Gustavsson