Årsmötet 2024 avölls på Kyrkcentrum.

| 12 februari 2024

Den 7/2 kl 1300 höll avdelningen sitt årsmöte på Kyrkcentrum i Piteå. Medlemmar och representanter för klubben i Älvsbyn närvarade. Till mötet var Annika Strömqvist från osteoporosföreningen inbjuden och höll ett föredrag om denna åkomma. dessutom var Karin Liljestrand från Boden inbjuden som föreslagen ordförande för själva mötet.

Mötet öppnades av avdelningens ordförande Marianne Muchow varefter en tyst minut hölls för de ,under det gångna året, avlidna medllemmar. Val av mötespresidium avlöpte med acklamation och kallelsen till mötet godkändes. Dagordningen godkändes.

Sedan lämnades ordet till Annika Strömqvist för ett föredrag om benskörhet (osteoporos), som inledde med en kort historik om osteoporos. 1994 definierades osteoporos av WHO men fortfarande 2024 var det en relativt okänd diagnos i Sverige.Ändå drabbas ca 50% av kvinnor och ca 25% av män av denna åkomma.År 2019 var antalet frakturer relaterade till osteopors ungefär 124 000, vilket belastade sjukvården med ca 20 miljarder kr.

Olika faktorer som kan utlösa urkalkning av skelettet, osteoporos, det kan primärt vara att man minskar i längd med mer är 3cm, ärftlighet, minskad östrogen/testostronnivåer,BMI över 20, snabb viktminskning eller hög ålder. Sekundära faktorer kan vara kortisonbehandling längre än 3 månader,antihormonell behandling vid bröst eller prostatacanser eller andra bakomliggande sjukdomar.

Forskning krin åkomman har inletts med bl.a. ett projekt FRAX, frakturriskberäknigar,  och bentäthetsmätning. Förhoppningen är att man kan urskilja riskgrupper som kan få stärkande behandling. Exempel på sådant kan vara att istället för att gå med “mjuka” steg sätta i foten hårt i marken eller golver, stampa sig fram. På Sunderby sjukhus finn länets för närvarande enda specialmaskin för att röntga höft och rygg, DXAmätning, men regionen har beställt ytterligare 2 maskiner som kommer att placeras på olika ställen inom regionen.

Systematiska undersökningar bör/ska leda till behandlingsplaner för drabbade. I dagsläget finns ett par  olika läkemedel vilka kan ges som receptbelagda tabletter 3 per vecka eller injektion, 1 gång var 6e månad.

Man kan själv åtminstone delvis motverka urkalkning genom att som sagts tidigare, stampa sig fram, vara fysiskt aktiv, promenader m.m. äta varierad kost med högt innehåll av Dvitamin och kalcium och vistas ute i solen.

Osteoprorosförbundet har en hemsida https://www.osteoporos.org och till den lokala föreningen i Norrbotten https://www.osteoporos.org/osteoporosforeningar/norrbotten

Här finns mycket information i ämnet samt mailadresser till olika personer inom förbundet och föreningen.

Efter föredraget intogs en paltlunch varefter årsmötesförhandlingarna fortsatte med Karin Liljestrand bakom klubban. Man gick igenom verksamhetsberättelsen, räkenskaperna samt revisionsberättelsen vilka godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Val till styrelsen för de poster som stod på omval genomfördes.

Till ordförande för 2 år valdes Marianne Muchow

Två ledamöter för 2 år valdes Per-Olow Hedman och Inger Sjöström.

Till ersättare för 1 år valdes Kjell Sjöström och Klas Muchow.

Till revisor  för 2 år valdes Brage Öberg

Till revisorsersättare för 1 år valdes Anna-Lisa Karlsson.

Vidare gjordes val till olika uppdrag som avdelningen har möjlighet att medverka i som kan läsas i det kommande årsmötesprotokollet.

Nämnas bör att ordförande Karin Liljestran påpekade att en del punkter på dagordningen inte ska förekomma på ett årsmöte, vilket styrelsen to ad notam och de avfördes från listan. Bland annat verksamhetsplanen för avdelningen som påpekades endast var med som en informationspunkt, då det vid beslutstillfället i höstas inte kunde presenteras några datum eller lokaler för möten på grund av bl.a. Kyrkcentrums ombyggnad.

Ordförande Marianne Muchow avslutade möte med att tacka Annika Strömqvist för sin medverkan och Karin Liljestrand för ledningen av årsmötet.

Dragning av olika lotterier avslutade dagen.