Corona, corona, corona och nu vaccin!

| 8 februari 2021

Corona lägger fotfarande sordin på verksamheten men ljusning är i sikte, både med solljus och vaccin. Årsmötet den 3/3 2021 är framflyttat.

Som vi alla vet kommer bättre tider vad det lider. Men som landet ligger nu har styrelsen, efter att förbundet annonserat ett avsteg ifrån SKPFs stadgar, att man gett avdelningarna möjlighet att skjuta fram årsmöten till och med den 30/6 2021. För vår del innebär detta att styrelsen beslutat att skjuta fram årsmötet till senare i vår eller på försommaren. Beroende på hur restriktionerna ser ut längre fram kommer styrelsen att besluta om ett nytt datum, vilket kommer att meddelas via hemsidan och annins i PT och ev. andra organ.

Just nu får vi njuta av bättre vinterväder med sol och “nådiga” temperaturer och av att dagarna blir allt längre. Vårvintern är en vacker och njutbar årstid här hemma, vilket jag saknade under mina 40 år i de sydliga landskapen. Även min lagvigda, Södertäljefödda och uppväxta, hustru njuter av denna period som förebådar vår och värme.

Till sist, håll ut, håll avstånd håll er friska och vi hoppas att kunna ses som vanligt framåt våren eller sommaren.