Sidan åter öppen!

| 31 januari 2024

Efter en hel del strul med itfunktionerna hos SKPF har vi kunnat få tillgång till verktyget för att publicera på vår hemsida. Därmed har annonsen om årsmötet äntligen kunnat införas här. (se annonsen nedan)

Förbundet har gjort förändringar av sin itfunktion som medförde att stora delar av avdeloningarna har haft problem med sina sidor men även förbundets mailfunktion har varitpåverkad. Därför har vi inte kunnat annonsera på hemsidan om årsmötet förrän idag!

Nu har största delen av problemen lösts så vi är tillbaka på spåret. Dock är de artiklar som vi lagt ut mellen oktober 2021 och idag försvunna i den “binära världsrymden”, som min lärare i datorkunskap en gång uttryckte det. Vi vet inte om det går att återskapa det som försvunnit men förbundets itavdelning arbetar på mysteriet.

Itansvarig för Avd.67

Per-Olow Hedman