Utbildningsdag för styrelsen

| 30 mars 2023

Idag har det varit sekreterarutbildning för avdelningens ledamöter. En mycket värdefull dag som Elsie Bäcklund Sandberg inspirerande ledde. Elsie som har stor erfarenhet från sekreterararbete i många olika uppdrag. Avdelningens studieansvarige Hans Lundgren hade planerat utbildningsdagen och alla deltagarna var mycket nöjda.

Utbildningen omfattar inte bara sekreterareuppgifterna utan även hur möten skall planeras, genomföras och ex.vis vad stadgarna säger om hur verksamheten bör bedrivas under året. Protokollen är viktiga dokument, oumbärliga hjälpmedel i styrelsens arbete. Dessutom diskuterades vad en verksamhetsberättelse bör innehålla och även vikten av att ha bra arkiveringsregler. Det mesta vad gäller styrelsens arbete, ansvar m.m. hann vi med under dagen. Men framförallt sekreterarens viktiga uppdrag.