Distrikt Skåne Årsmöte 2024

| 29 mars 2024

Distriktets årsmöte den 26 mars år 2024 Medborgarhuset i Eslöv.

Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade alla hjärtligt välkomna till Distrikt Skånes årsmöte 2024

Årsmötet inleddes med parentation och ett ljus tändes till minne av bortgångna medlemmar.

35 st var röstberättigade och röstlängden fastställdes.

Kallelsen till årsmötet och dagordningen godkändes.

Leif Nordin valdes till ordförande och Eva Broman till sekreterare under årsmötet. Verksamhetsberättelsen år 2023 och ekonomisk berättelse godkändes.

Ansvarsfrihet för styrelsen 2023 godkändes.

Val av förtroendevalda enligt valberedningens förslag genomfördes.

Karl-Erik Oredsson valdes till ordförande och Gunilla Laudon till Sekreterare..

Avtackning

Petra Stegle från avd 24 avtackades med blommor, för väl utfört arbete i SKPF Distrikt Skånes styrelse.

Avslutning

Ordförande Leif  Nordin tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Karl-Erik Oredsson tackade för förtroendet och önskade alla en glad och trevlig sommar.

Efter årsmötet var det underhållning med sång och musik av Pippz.

Ett stort tack till Eva Broman som ordnat med fika, lunch och möteslokal i Medborgarhuset.

Dagen avslutades med gemensam lunch.