Seniormässa i Malmö 2023

| 26 april 2023

Seniormässa i Malmö den 25-27 april 2023

SKPF Distrikt Skåne anmälde sitt intresse för att vara med på seniormässan år 2023. SKPF blev tilldelad monter D:23 på 2*4 m i Mässhallen.

Från förbundet beställdes foldrar och Flyers och från Distriktet beställdes Skåne Senioren. .m.m

Påsar med logotyp beställdes.

På detta sätt var det enkelt att lämna över informationsmateriell till de som kom på besök till vår monter.

Montern utrustades med 2 st stolar, broschyrställ, disk med belysning mm

Med denna utrustning fick SKPF en fin och lockande monter

Text i informationsbladet enligt nedan

Välkommen till SKPF Pensionärerna!

SKPF Pensionärerna är ett pensionärsförbund som är öppet för alla, oavsett yrkesbakgrund.

SKPF Distrikt Skåne har avdelningar som geografiskt täcker hela Skåne. Mer information finns på vår hemsida www.skpf.se

Bemanning

Avdelningarna hjälptes åt att bemanna montern under mässdagarna.

Avd 79 Hässleholm, avd 46 Ystad som dekorerade disken med en fin belyst blomma. avd 10 Malmö, avd 64 Landskrona avd 52 Ängelholm och avd 5 i Helsingborg var de avdelningar om bemannade montern under mässdagarna.

Distriktetsordförande var ansvarig för att allt fungerade och hade god kontakt med mässarrangörerna.

Många besökare kom till vår monter. Informationen om SKPF och deras aktiviteter.  blev mycket uppskattat. Många besökare kom tillbaka för att få ytterligare information

Vi poängterade tydligt att SKPF arbetar aktivt mot ensamheten. Våra aktiviteter talar tydligt för detta arbete.

SKPF har många medlemserbjudande, inte att förglömma.

Som ni förstår hade våra arrangörer mycket att informera om under dessa hektiska dagar.

Vårt mål var att synas och att ge en informativ information.

Alla ni som hjälpte till ska ta äran åt er, vi nådde målet.

Ordförande Karl-Erik Oredsson tackar alla som ställde upp under mässdagarna Ta äran åt er ni gjorde en fantastisk insatts.

Distrikt Skåne tackar Mässarrangörerna, vårt Förbund, Ljungbergs Tryckeri med flera, för all hjälp vi fått, så att dessa mässdagar kunde genomföras.

Vid Pennan

Karl-Erik